menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2023 tăng cả lượng và kim ngạch

15:00 18/05/2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 2,81 triệu tấn, trị giá gần 950,49 triệu USD, giá trung bình 338,3 USD/tấn, tăng 9,3% về lượng, tăng 11,6% kim ngạch và tăng 2,1% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.

Trong đó, riêng tháng 4/2023 đạt 622.063 tấn, tương đương 212,02 triệu USD, giá trung bình 340,8 USD/tấn, giảm gần 19% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3/2023, giá tăng nhẹ 0,3%; so với tháng 4/2022 thì tăng 28,8% về lượng, tăng 21,8% về kim ngạch nhưng giảm 5,4% về giá.
Brazil là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 48,2% trong tổng lượng và chiếm 47,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,35 triệu tấn, tương đương gần 452,08 triệu USD, giá 334,2 USD/tấn, tăng mạnh 317,5% về lượng, tăng 333,6% kim ngạch và tăng 3,9% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 4/2023 đạt 139.294 tấn, tương đương 47,39 triệu USD, giá 340.2 USD/tấn, giảm mạnh 64,6% về lượng và giảm 64% kim ngạch so với tháng 3/2023, nhưng giá tăng nhẹ 1,5%; so với tháng 4/2022 thì tăng mạnh 832,7% về lượng, tăng 812% về kim ngạch, nhưng giá giảm 2,2%.
Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 682.552 tấn, tương đương 230,82 triệu USD, giá 338,2 USD/tấn, chiếm trên 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 45,2% về lượng, giảm 44,7% về kim ngạch nhưng giá tăng nhẹ 0,9% so với 4 tháng đầu năm 2022.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ 4 tháng đầu năm 2023 đạt 584.847 tấn, tương đương 192,35 triệu USD, giá 328,9 USD/tấn, chiếm trên 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 15,6 % về lượng, tăng 23% về kim ngạch, giá tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2023 tăng cả lượng và kim ngạch

 

Nguồn:Vinanet/VITIC