menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,53 tỷ USD

08:25 16/05/2023

4 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 2,9 triệu tấn gạo, tương đương  1,53 tỷ USD, tăng mạnh 40,7% về khối lượng, tăng 51,6% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2022.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2023 cả nước xuất khẩu trên 1,04 triệu tấn gạo, tương đương 545,85 triệu USD, giá trung bình 523,1 USD/tấn, tăng 8,5% về lượng và tăng 7,3% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 1,2% về giá so với tháng 3/2023; so với tháng 4/2022 thì tăng mạnh 87,8% về lượng, tăng 97,8% kim ngạch và tăng 5,4% về giá.
Trong tháng 4/2023 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines sụt giảm 19,5% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3/2023, đạt 395.362 tấn, tương đương 197,86 triệu USD; nhưng tăng nhẹ 0,05% về giá, đạt 500,45 USD/tấn; So với tháng 4/2022 thì tăng mạnh 62,4% về lượng, tăng 78% kim ngạch, tăng 9,7% về giá. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2023 cũng giảm 11,2% về lượng và giảm 14,3% kim ngạch so với tháng 3/2023, đạt 166.681 tấn, tương đương 93,5 triệu USD; nhưng so với tháng 4/2022 cũng tăng mạnh 40,7% về lượng, tăng 45,2% kim ngạch.
Đáng chú ý trong tháng 4/2023, xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia tăng rất mạnh 3.189% về lượng và tăng 3.172% kim ngạch so với tháng 3/2023, đạt 157.909 tấn, tương đương 79,34 triệu USD; và so với tháng 4/2022 cũng tăng mạnh 1.339% về lượng, tăng 1.405% kim ngạch
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2023 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 2,9 triệu tấn, tương đương gần1,53 tỷ USD, tăng 40,7% về khối lượng, tăng 51,6% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2022, giá trung bình đạt 527 USD/tấn, tăng 7,8%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 44,4% trong tổng lượng và chiếm 42,4% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 1,29 triệu tấn, tương đương 647,54 triệu USD, giá trung bình 503 USD/tấn, tăng 40,6% về lượng, tăng 53,4% về kim ngạch và tăng 9,1% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 17,5% trong tổng lượng và chiếm 19,2% trong tổng kim ngạch, đạt 507.066 tấn, tương đương 292,56 triệu USD, giá trung bình 577 USD/tấn, tăng mạnh 70,8% về lượng và tăng 88,3% kim ngạch; giá tăng 10,3% so với 4 tháng đầu năm 2022.
Thị trường Indonesia đứng thứ 3 đạt 306.496 tấn, tương đương 149,07 triệu USD, giá 486,4 USD/tấn, tăng mạnh 2.498% về lượng và tăng 2.531% kim ngạch và tăng nhẹ 1,3% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 10,6% trong tổng lượng và chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 2,31 triệu tấn, tương đương trên 1,19 tỷ USD, tăng 66,9% về lượng, tăng 80,4% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 209.918 tấn, tương đương 106,6 triệu USD, tăng 33,3% về lượng và tăng 35,8% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,53 tỷ USD

 

Nguồn:Vinanet/VTIC