menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu sắt thép 5 tháng năm 2022 trị giá gần 5,59 tỷ USD

08:41 05/07/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng năm 2022, cả nước nhập khẩu trên 5,25 triệu tấn sắt thép, trị giá gần 5,59 tỷ USD, giá trung bình đạt 1.063,8 USD/tấn, giảm 12% về lượng, nhưng tăng 20,4% kim ngạch và tăng 36,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng tháng 5/2022, nhập khẩu 1,28 triệu tấn sắt thép, tương đương trên 1,4 tỷ USD, giá trung bình 1.097,5 USD/tấn, tăng 33% về lượng, tăng 35,4% về kim ngạch, nhưng tăng nhẹ 1,7% về giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 thì tăng 34,5% về lượng, tăng 54,4% kim ngạch và tăng 14,8% về giá.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 2,17 triệu tấn, tương đương 2,21 tỷ USD, giá 1.018,7 USD/tấn, giảm mạnh 30,6% về lượng, giảm 3,8% về kim ngạch, nhưng tăng mạnh 38,5% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 41,4% trong tổng lượng và chiếm 39,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 870.622 tấn, tương đương 861,54 triệu USD, giá nhập khẩu 989,6 USD/tấn, tăng 10,9% về lượng, tăng 42,7% về kim ngạch, tăng 28,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm trên 16,6% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 561.609 tấn, trị giá 700,02 triệu USD, giá 1.246 USD/tấn, giảm 13% về lượng, nhưng tăng 14,6% về kim ngạch và tăng 32% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 10,7% trong tổng lượng và chiếm 12,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Nhập khẩu sắt thép các loại 5 tháng năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ) 

Nhập khẩu sắt thép 5 tháng năm 2022 trị giá gần 5,59 tỷ USD

Nguồn:Vinanet/VITIC