menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu thức ăn gia súc từ các thị trường 4 tháng năm 2024

11:39 20/05/2024

4 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt gần 1,69 tỷ USD, tăng 9,8% so với 4 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 4/2024 tăng 6,7% so với tháng 3/2024 và tăng 34,8% so với tháng 4/2023, đạt 498,82 triệu USD. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,69 tỷ USD, tăng 9,8% so với 4 tháng đầu năm 2023.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Mỹ, chiếm 25,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 425,39 triệu USD, tăng 81,9% so với 4 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 4/2024 đạt 137,15 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng 3/2024 và tăng 118,6% so với tháng 4/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Achentina chiếm tỷ trọng 23%, đạt 388,32 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 4/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 144,91 triệu USD, tăng 27,2% so với tháng 3/2024 và tăng 282,2% so với tháng 4/2023.
Tiếp đến thị trường Brazil trong tháng 4/2024 nhập khẩu tiếp tục giảm 7,9% so với tháng 3/2024 và giảm 53,3% so với tháng 4/2023, đạt trênn 35,66 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 38,9% so với 4 tháng đầu năm 2023; đạt gần 231,08 triệu USD, chiếm 13,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 4 tháng đầu năm 2024 tăng 50,4% so với 4 tháng đầu năm 2023, đạt trên 148,54 triệu USD, chiếm 8,8%. Nhập khẩu từ thị trường EU giảm mạnh 61,7%, đạt 46,84 triệu USD, chiếm 2,8%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2024

(Theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc từ các thị trường 4 tháng năm 2024

 

Nguồn:Vinanet/VITIC