menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường cung cấp ngô cho Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022

17:12 20/05/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt trên 2,57 triệu tấn, trị giá trên 851,63 triệu USD, giá trung bình 331,3 USD/tấn, giảm 24,6% về lượng, giảm 1,2% kim ngạch nhưng tăng 31% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, riêng tháng 4/2022 đạt 483.013 tấn, tương đương 174,1 triệu USD, giá trung bình 360,5 USD/tấn, giảm 6,4% về lượng, nhưng tăng nhẹ 0,4% kim ngạch và giá tăng 7,3% so với tháng 3/2022; so với cùng tháng năm 2021 thì giảm mạnh 32,3% về lượng, giảm 13,7% về kim ngạch nhưng tăng 27,5% về giá.
Achentina là thị trường cung cấp ngô nhiều nhất cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 49% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,24 triệu tấn, tương đương 417,05 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 32,4%, 62% và 22,3%; riêng. tháng 4/2022 đạt 276.600 tấn, tương đương 98,02 triệu USD, giá 354,4 USD/tấn, tăng mạnh 86% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3/2022, giá tăng nhẹ 0,1%; so với tháng 4/2021 thì giảm 27,8% về lượng, giảm 13% về kim ngạch nhưng giá tăng 22%.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu từ thị trường này đạt 505.961 tấn, tương đương 156,36 triệu USD, giá 309 USD/tấn, chiếm 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 3,4% về lượng, tăng 19,7% về kim ngạch và giá tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil 4 tháng đầu năm 2022 đạt 324.047 tấn, tương đương 104,26 triệu USD, giá 321,7 USD/tấn, chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 76,2% về lượng, giảm 65,3% về kim ngạch nhưng giá tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

Thị trường cung cấp ngô cho Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022
 

Nguồn:Vinanet/VITIC