menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường xuất khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2022

11:20 25/11/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 10/2022 tăng 4,1% về lượng và giảm 7,1% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 118.290 tấn, trị giá 99 triệu USD. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu đạt 1.653.168 tấn, trị giá 1,62 tỷ USD, giảm 16% về lượng và tăng 39,5% về trị giá.
 
Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022, đạt 532.812 tấn, trị giá 555,8 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và tăng 78,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 32,2% tổng lượng và 34,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 10/2022 đạt 33.809 tấn, trị giá 33,3 triệu USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 7,1% về trị giá.
Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 5,8% trong tổng lượng và 6,9% tổng kim ngạch, đạt 96.638 tấn, kim ngạch 112,2 triệu USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 87,9% về trị giá; riêng tháng 10/2022 đạt 8.923 tấn, trị giá 10 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Hàn Quốc chiếm 6,2% trong tổng lượng và 6,7% tổng kim ngạch, đạt 103.454 tấn, kim ngạch đạt 109,5 triệu USD, tăng 211,2% về lượng và tăng 424,9% về trị giá trong 10 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 10/2022 xuất khẩu tăng 21,5% về lượng và tăng 12,2% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 8,3% tổng lượng và 5,9% tổng kim ngạch, đạt 137.333 tấn, kim ngạch 96,8 triệu USD, giảm 64,3% về lượng và giảm 57% về trị giá; riêng tháng 10/2022 đạt 31.283 tấn, trị giá 17,3 triệu USD, giảm 25,9% về lượng và giảm 43,2% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Lào và Malaysia chiếm hơn 2-3% tổng lượng và tổng kim ngạch. Những thị trường còn lại như Philippines, Indonesia, Nga và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 1%.
Xuất khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/11/2022 của TCHQ)

 

Nguồn:VITIC