menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường xuất khẩu xăng dầu tháng 01/2024

09:29 26/02/2024

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 01/2024 giảm 20,6% về lượng và giảm 20,4% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 227.585 tấn, trị giá 193,1 triệu USD.
 

Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong tháng 01 năm 2024, đạt 43.829 tấn, trị giá 36,6 triệu USD, giảm 17,7% về  lượng và giảm 26,4% về trị giá so với tháng trước đó, chiếm 18-19% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu.

Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 12-13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 27.798 tấn, kim ngạch 26,6 triệu USD, tăng 121,5% về lượng và tăng 105,6% về trị giá.

Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc chiếm 10-11% về tổng lượng và về tổng kim ngạch, đạt 24.742 tấn, kim ngạch 22,5 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 6,2% về trị giá.

Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Lào chiếm 5-6% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 14.277 tấn, kim ngạch đạt 11,5 triệu USD, tăng 74,8% về lượng và tăng 82,7% về trị giá so với tháng trước đó.

Tiếp sau là thị trường Singapore, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 3% tổng lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu xăng dầu tháng 01 năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/2/2024 của TCHQ)

 

Nguồn:Vinanet/VITIC