menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu cà phê năm 2022 trị giá gần 4,06 tỷ USD

10:13 26/01/2023

Năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 13,8% về lượng, tăng mạnh 32% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với năm 2021

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh 53,5% về lượng và tăng 39,7% về kim ngạch so với tháng 11/2022 nhưng giá giảm 9%, đạt 197.077 tấn, tương đương 425,16 triệu USD, giá trung bình 2.157,4 USD/tấn. Tính chung cả năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 13,8% về lượng, tăng mạnh 32% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với năm 2021, đạt 1,78 triệu tấn, tương đương 4,06 tỷ USD, giá trung bình 2.281,7 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong năm 2022, chiếm 12,6% trong tổng lượng và chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 224.723 tấn, tương đương 473,61 triệu USD, giá 2.107,5 USD/tấn, giảm 0,9% về lượng, nhưng tăng 13,2% về kim ngạch và tăng 14,2% về giá so với năm 2021; riêng tháng 12/2022 xuất khẩu đạt 31.614 tấn, tương đương 61,26 triệu USD, tăng 99% về lượng, tăng 85,5% kim ngạch so với tháng 11/2022.
Xuất khẩu cà phê sang Mỹ đứng thứ 2 thị trường, giảm 3,5% về lượng, nhưng tăng 11,7% kim ngạch, tăng 15,8% về giá so với năm 2021, đạt 129.347 tấn, tương đương 305,41 triệu USD, giá 2.361 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với năm 2021, với mức tăng tương ứng 8,5%, 31,4% và 21,1%, đạt 139.271 tấn, tương đương 295,63 triệu USD, giá trung bình 2.122,7 USD/tấn, chiếm 7,8% trong tổng lượng và chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong năm 2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với năm 2021.

 

Xuất khẩu cà phê năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

 

Xuất khẩu cà phê năm 2022 trị giá gần 4,06 tỷ USD

 

Nguồn:Vinanet/VITIC