menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2019 đều tăng trưởng kim ngạch

08:00 29/07/2019

Vinanet -Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ trong nửa đầu năm 2019 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 1,54% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính riêng tháng 6/2019, kim ngạch xuất sang thị trường Ấn Độ đạt 620,02 triệu USD, giảm 10,19% so với tháng 5/2019 nhưng tăng 1,62% so với tháng 6/2018.
Đáng chú ý, có 3 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam xuất sang Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng đạt trên 100%, trong đó mặt hàng sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ mây, tre, cói và thảm tăng vượt trội, tăng gấp 2,8 lần (tương ứng 180,59%) tuy chỉ đạt trên 6 triệu USD, riêng tháng 6/2019 cũng đã xuất sang Ấn Độ đạt 1,03 triệu USD, giảm 30,88% so với tháng 5/2019 nhưng tăng 49,45% so với tháng 6/2018. Kế đến là mặt hàng chè đạt 579 tấn, trị giá 834,4 nghìn USD, tăng 46,58% về lượng và tăng gấp 2,3 lần (tương ứng 126,46%) so với cùng kỳ năm 2018, giá xuất bình quân 1441,25 USD/tấn, tăng 54,49%. Riêng tháng 6/2019 cũng đã xuất sang Ấn Độ 95 tấn chè, trị giá 111,4 nghìn USD, giá xuất bình quân 1172,99 USD/tấn, giảm 61,38% về lượng và 69,17% trị giá và 20,18% về giá so với tháng 5/2019, nếu so với tháng 6/2018 thì tăng 43,94% về lượng và tăng 58,47% trị giá, giá bình quân tăng 10,09%. Tiếp theo là sản phẩm từ chất dẻo, tăng gấp 2,2 lần (tương ứng 116,49%) đạt 38 triệu USD.
Ngược lại, 6 tháng đầu năm 2019 Ấn Độ giảm mạnh nhập khẩu mặt hàng than đá từ Việt Nam, giảm 89,89% về lượng và giảm 86,47% về trị giá tương ứng với 8,4 nghìn tấn, trị giá 1,61 triệu USD. Giá xuất bình quân 190,42 USD/tấn, tăng 33,77% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 6/2019, Ấn Độ cũng đã nhập từ Việt Nam 8,4 nghìn tấn than các loại, trị giá 1,6 triệu USD, giá bình quân 190,28 USD/tấn.
Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ nửa đầu năm nay, điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn 21,79% đạt 743,46 triệu USD, tăng 96,3% so với cùng kỳ, riêng tháng 6/2019 đạt 135,89 triệu USD, giảm 23,78% so với tháng 5/2019 nhưng tăng 94,39% so với tháng 6/2018. Đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử đạt 520,9 triệu USD, tăng 81,34% so với cùng kỳ - đây cũng là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng khá mạnh, chỉ đứng sau hàng thủ công mỹ nghệ, chè và sản phẩm từ chất dẻo.
Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ hầu hết đều tăng trưởng kim ngạch.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2019

Mặt hàng

6 tháng năm 2019

+/- so với cùng kỳ năm 2018 (%)*

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

 

3.410.499.628

 

1,54

Điện thoại các loại và linh kiện

 

743.460.343

 

96,3

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 

520.912.977

 

81,34

Hàng hóa khác

 

489.894.375

 

 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

 

417.072.422

 

-62,64

Kim loại thường khác và sản phẩm

 

309.436.555

 

0,04

Hóa chất

 

191.476.576

 

26,77

Sản phẩm từ sắt thép

 

99.025.322

 

4,66

Cao su

52.198

74.031.288

70,66

56,34

Xơ, sợi dệt các loại

18.911

65.402.400

3

-5,19

Giày dép các loại

 

64.669.800

 

37,16

Phương tiện vận tải và phụ tùng

 

52.289.475

 

-59

Hàng dệt, may

 

41.640.161

 

52,53

Sắt thép các loại

53.611

41.470.976

-0,52

-13,63

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

 

41.049.976

 

19,61

Sản phẩm hóa chất

 

40.440.725

 

27,79

Sản phẩm từ chất dẻo

 

38.012.307

 

116,49

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

 

37.507.652

 

-17,37

Hạt tiêu

13.819

33.919.548

18,6

-13,67

Cà phê

20.257

30.153.672

-34,7

-43,37

Chất dẻo nguyên liệu

19.660

22.616.987

1,44

-2,9

Gỗ và sản phẩm gỗ

 

17.590.118

 

-35,9

Hàng thủy sản

 

13.726.573

 

-0,41

Hạt điều

1.673

9.114.928

-36,17

-52,77

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 

6.031.287

 

180,59

Sản phẩm từ cao su

 

5.159.552

 

7,64

Than các loại

8.473

1.613.404

-89,89

-86,47

Sản phẩm gốm, sứ

 

1.429.672

 

-1,82

Chè

579

834.485

46,58

126,46

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 

516.074

 

38,17

(*Tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: VITIC

Nguồn:Vinanet