menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu sang Ấn Độ 9 tháng đầu năm 2021 đạt 4,54 tỷ USD

14:46 14/10/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ trong tháng 9/2021 đạt 589,4 triệu USD, tăng 6,68% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,54 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 9/2021 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 160,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 lên 982,2 triệu USD, giảm 6,45% và chiếm 21,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.

Xuất khẩu nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 9/2021 đạt trên 76,9 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 lên 625,1 triệu USD, giảm 3,96% và chiếm 13,7% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ 9 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hóa chất tăng 128,9%; chất dẻo nguyên liệu tăng 350,1%; cao su tăng 139,6%; xơ sợi dệt các loại tăng 88%; than các loại 151,6%; sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 90,9%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Cà phê 36,3%; hạt điều 5,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 17%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/10 của TCHQ)

Nguồn:VITIC