menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu sang Campuchia năm 2022 tăng trưởng

10:41 30/01/2023

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt được những thành tựu hết sức ý nghĩa. Theo đó, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Campuchia. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và ổn định.
 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 458,4 triệu USD, tăng 27,6% so với tháng trước, tính chung năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,7 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 12/2022, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 64 triệu USD, tăng 45,4% so với tháng trước .Tính chung năm 2022 đạt 937,1 triệu USD, giảm 1,5% so với cùng năm trước, chiếm 16,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là xuất khẩu hàng dệt may, trong tháng 12/2022 đạt 67,2 triệu USD, tăng 23,7% so với tháng trước đó. Tính chung năm 2022 đạt 876,3 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia trong năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hàng thủy sản tăng 74,6%; xăng dầu tăng 69,9%; sản phẩm từ cao su tăng 108,8%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/1 của TCHQ)

 

Nguồn:VITIC