menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường năm 2021

14:18 20/01/2022

Năm 2021 kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước tăng 5,6% so với năm 2020, đạt gần 8,89 tỷ USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2021 kim ngạch xuất khẩu thủy sản các loại của Việt Nam giảm nhẹ 1,2% sau 3 tháng tăng liên tiếp; so với tháng 12/2020 thì tăng 23,2%, đạt triệu USD. Cộng chung cả năm 2021 kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước tăng 5,6% so với năm 2020, đạt gần 8,89 tỷ USD.
Thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 23,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 2,05 tỷ USD trong năm 2021, tăng 26,2% so với năm 2020. Riêng tháng 12/2021 kim ngạch giảm 9,3% so với tháng 11/2021 nhưng tăng 35% so với tháng 12/2020, đạt 179,33 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản chiếm 14,9%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,33 tỷ USD, giảm 7,4% so với năm 2020; riêng tháng 12/2021 kim ngạch giảm 15% so với tháng 11/2021 và giảm 10,6% so với tháng 12/2020, đạt 115,95 triệu USD.
Đứng thứ 3 là thị trường EU đạt 1,02 tỷ USD, chiếm 11,5%, tăng 11,4% so với năm 2020. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc chiếm 11%, đạt 977,93 triệu USD, giảm 17% so với năm trước.
Nhìn chung, trong năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường năm 2021
 

Nguồn:Vinanet/VITIC