menu search
Đóng menu
Đóng

Công ty Áo tìm đối tác Việt Nam làm các sản phẩm gỗ nguyên khối

14:20 09/04/2024

Một công ty Áo muốn tìm đối tác Việt Nam sản xuất các sản phẩm gỗ nguyên khối làm mặt bàn, đồ dùng trong nhà theo đơn đặt hàng.
Doanh nghiệp Việt Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ gỗ xuất khẩu sang Châu Âu có thể tham khảo hình ảnh sản phẩm đính kèm và gửi email giới thiệu về doanh nghiệp mình tới Thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn) để được giới thiệu.
sanphamgonguyenkhoi_OJTZ.docx 

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Áo