menu search
Đóng menu
Đóng

Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm

09:04 04/07/2019

Vinanet - Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản than nén viên 3mm (để phục vụ ống lọc gió).
Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn
Tel: +43 699 120 88 444.
Nguồn: Vietnamexport.com