menu search
Đóng menu
Đóng

Doanh nghiệp Israel cần nhập khẩu giày thể thao

09:03 09/03/2023

Thương vụ Việt Nam tại Israel giới thiệu doanh nghiệp cần nhập khẩu giầy thể thao.

Khách hàng Israel dưới đây cần nhập khẩu giầy vải và giầy thể thao. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, xin liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết:
1. Công ty Zidani
Manager: Mr. Awni
Whatsapp: +972 522216828
Email: awnizidani@gmail.com
2. Mr. Muhamad Yonis
Whatsapp: +972 522849231
Email: aboyonism@hotmail.com
Thương vụ Việt Nam tại Israel

Nguồn:vietnamexport.com

Link gốc