menu search
Đóng menu
Đóng

Tìm công ty cung ứng dịch vụ tạm nhập tái xuất có kho bãi tại Hải Phòng

16:50 20/11/2023

Có kinh nghiệm tạm nhập tái xuất; có kho hàng tại Hải phòng hoặc có thể thuê kho ngoại quan tại Hải phòng.

Tìm công ty cung ứng dịch vụ tạm nhập tái xuất có kho bãi tại Hải Phòng

Yêu cầu: Có kinh nghiệm tạm nhập tái xuất; có kho hàng tại Hải phòng hoặc có thể thuê kho ngoại quan tại Hải phòng.
Công ty Việt Nam quan tâm có thể gửi thông tin bằng tiếng Anh gồm: Tên công ty, tên và chức danh người liên hệ, địa chỉ email, địa chỉ công ty, điện thoại liên hệ, website (nếu có). Thông tin liên quan xin gửi về Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU theo email: be@moit.gov.vn trước ngày 25 tháng 11 năm 2023. Đề nghị không gửi brochure và thông tin quá chi tiết trong giai đoạn này. Công ty Bỉ sẽ liên hệ trực tiếp các công ty để tìm đối tác.
 
 
 

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Bỉ