menu search
Đóng menu
Đóng

Tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ)

09:02 04/07/2019

Vinanet - Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ) từ gỗ, tre hoặc các nguyên liệu tương tự.
Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn
Tel: +43 699 120 88 444
Nguồn: Vietnamexport.com