menu search
Đóng menu
Đóng

Quyết định 127/QĐ-TTg hỗ trợ cho các chính sách an sinh xã hội 2022 – 2025

16:11 27/01/2022

Ngày 24/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 127/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 – 2025.

Quyết định gồm có 5 Điều, trong đó quy định ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025 được thực hiện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách trung ương và khả năng cân đối ngân sách từng địa phương. Đồng thời, các địa phương cần phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương; tối đa là 80% và 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương lần lượt từ 20% trở xuống, và từ trên 20% đến 60%.
Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí. Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng cho giai đoạn 2022 – 2025.

Nguồn:Vinanet/VITIC