menu search
Đóng menu
Đóng

Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu miễn phí

14:07 11/11/2009
Doanh nghiệp được hỗ trợ quảng bá thông tin miễn phí tới các thị trường lớnThông tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu miễn phí chính thức được bắt đầu.
Đây là hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới nhằm kết nối với các thị trường nhập khẩu lớn sau sự giảm sút mạnh của hoạt động xuất khẩu do tác động của khủng hoảng.
Các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình sẽ được quảng bá không hạn chế trên sàn Thương mại điện tử VNemart với các thị trường chính Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Phi.
 
Các doanh nghiệp này cũng sẽ trở thành thành viên cao cấp trên CD “ Danh bạ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam” và được đăng tải logo độc quyền trên trang chủ VNemart trong thời gian 6 ngày.

Nguồn:Hà Nội mới ngày