menu search
Đóng menu
Đóng

Hồ sơ thị trường tóm tắt về Slovenia

10:40 03/08/2022

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin giới thiệu đến doanh nghiệp hồ sơ thị trường tóm tắt về Slovenia, do Thương vụ Việt Nam tại Áo tổng hợp.
 

 

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm HSTT tom tat Slovenia 8 2022.docx  

 

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)