menu search
Đóng menu
Đóng

Hàn Quốc thông báo về việc các thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra khi vào Hàn Quốc.

14:37 22/03/2024

Ngày 18⁄03⁄2024, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được thư của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) thông báo về việc tái chỉ định các thực phẩm nhập khẩu phải kiểm tra khi vào Hàn Quốc. 
 
Thông tin cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
Nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm an toàn thực phẩm của các nhà nhập khẩu và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng thực phẩm nhập khẩu, MFDS Hàn Quốc thông báo sẽ gia hạn lệnh kiểm tra theo Điều 22 (Lệnh tiến hành kiểm tra) của “Đạo luật đặc biệt về kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu” và theo “Quy định về Lệnh kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu”… Trước khi chấm dứt lệnh kiểm tra, MFDS quyết định tái chỉ định một số mặt hàng thực phẩm phải kiểm tra sau nhiều lần cân nhắc và xem xét do có tỷ lệ không phù hợp cao hoặc có nguy cơ gây hại.
2. Danh sách các mặt hàng thực phẩm cần xem xét
Đối với sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, mặt hàng thực phẩm cần kiểm tra là: Ớt cay (Cayenne, Capsicum, Chili Pepper, Red Pepper, Tabasco).
Hạng mục kiểm tra: 07 thuốc trừ sâu (Diniconazole, Tolfenpyrad, Tricyclazole, Permethrin, Dimethoate, Isoprothiolane, Metominostrobin).
Thời gian thi hành từ 31/3/2023~ 30/3/2024.
3. Đánh giá kết quả
MFDS Hàn Quốc sẽ gia hạn lệnh kiểm tra từ 31/3/2023 ~ 30/3/2025 (thay vì 30/3/2024) do các thực phẩm nhập khẩu liên tục không tuân thủ các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật. Danh sách các mặt hàng thực phẩm phải kiểm tra được đăng trên trang web MFDS (http://www.mfds.go.kr) theo Điều 3 của “Quy định về Lệnh kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu”…
Ngoài ra, cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh Hàn Quốc có ý định nhập khẩu thực phẩm theo lệnh kiểm tra phải nộp báo cáo thử nghiệm do các phòng thí nghiệm được MFDS phê duyệt cấp khi khai báo nhập khẩu.
Tính đến tháng 2/2024, có 59 phòng thí nghiệm được MFDS phê duyệt ở trong và ngoài Hàn Quốc.
Tại Việt Nam có 08 cơ sở đã được MFDS phê duyệt gồm:
Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng I (NAFIQAD I); NAFIQAD II; NAFIQAD III; NAFIQAD IV; NAFIQAD V; NAFIQAD VI; Công ty TNHH Intertek Việt Nam - Phòng thí nghiệm chi nhánh Cần Thơ; Công ty TNHH SGS Việt Nam - Phòng Thí nghiệm Thực phẩm (tham khảo Danh sách gửi kèm).
 TV HAN QUOC.rar

 

 

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc