menu search
Đóng menu
Đóng

Philippines ban hành kết luận vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với nhựa mật độ thấp (LLDPE)

08:58 27/04/2022

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thuế quan Philippines (TC) đã đưa ra kết luận trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với nhựa mật độ thấp (LLDPE) (mã AHTN 3901.10.12; 3901.10.92; 3901.40.00; 3901.90.90). Theo đó, Cơ quan này kết luận rằng không có sự gia tăng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào Philippines.
 
Các ý kiến góp ý đối với kết luận điều tra cần được gửi tới TC trong vòng năm (5) ngày làm việc theo địa chỉ e-mail: TC.Assist@mail.tariffcommission.gov.ph để được xem xét trước khi TC đưa ra kết luận chính thức.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Hoàng Kiên, di động: 0946.126.969, email: kiennh@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn). Tải tài liệu liên quan tại đây./.
 
 

Nguồn:Cục Phòng vệ thương mại