menu search
Đóng menu
Đóng

Nhận lương hưu tháng 3/2024 vào ngày nào?

10:47 28/02/2024

Sau khi nhận liền 2 tháng tiền lương hưu của tháng 1 và 2 năm 2024 vào kỳ lương tháng 1, nhiều người mong ngóng sớm nhận về khoản tiền lương, trợ cấp BHXH của tháng 3.
 
Theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hàng tháng từ ngày 2 đến hết ngày 25 của tháng.
Cụ thể, chi trả tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến.
Chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.
Căn cứ quy định trên, lịch chi trả lương hưu hàng tháng trong năm 2024, tới đây là tháng 3 sẽ bắt đầu từ ngày 2 hàng tháng. Tuy nhiên, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hàng tháng cụ thể ở từng địa phương trong năm 2024 sẽ do cơ quan BHXH cấp tỉnh quyết định.
Tại Hà Nội, cơ quan BHXH phối hợp với hệ thống bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng tại kỳ lương tháng 3/2024 bắt đầu từ ngày 5/3, cơ bản xong trước ngày 10/3 (trừ những trường hợp đặc biệt). Người nhận lương qua tài khoản cá nhân ATM sẽ nhận đủ tiền lương trong ngày chi trả đầu tiên (trừ trường hợp gặp vướng mắc).
Thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chi trả lương hưu cho 580.000 người thụ hưởng với số tiền gần 3.260 tỷ đồng.

Nguồn:vtv.vn

Link gốc