menu search
Đóng menu
Đóng

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

09:47 02/04/2024

Bộ Công Thương đăng tải toàn văn nội dung Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu tại thị trường Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Thông tư này điều chỉnh:
1. Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
4. Bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Chi tiết,  xem tại đây
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tại địa chỉ số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguồn:moit.gov.vn

Link gốc