menu search
Đóng menu
Đóng

Bảng giá năng lượng thế giới hôm nay 21/9/2023

08:46 21/09/2023

Giá các kỳ hạn của mặt hàng dầu thô, khí gas tự nhiên, xăng dầu thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9/2023.

Mặt hàng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI sàn Nymex

USD/bbl

90,28

-0,92

-1,01%

Tháng 11/2023

Dầu Brent sàn ICE

USD/bbl

92,84

-0,69

-0,74%

Tháng 11/2023

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

USD/gallon

 

260,38

-1,54

-0,59%

Tháng 10/2023

Khí gas kỳ hạn Nymex

USD/MMBtu

2,74

+0,00

+0,11%

Tháng 10/2023

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

USD/gallon

330,50

-2,18

-0,66%

Tháng 10/2023

Bảng giá năng lượng chi tiết:

Dầu thô Brent (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

93,22

93,25

92,81

92,86

93,53

Dec'23

91,97

92,04

91,62

91,67

92,35

Jan'24

91,94

92,18

90,57

91,11

91,88

Feb'24

89,58

89,58

89,33

89,34

89,99

Mar'24

89,01

89,86

88,61

89,01

89,72

Apr'24

88,05

88,87

88,05

88,17

88,86

May'24

87,98

88,25

87,30

87,42

88,06

Jun'24

87,22

87,60

86,40

86,74

87,33

Jul'24

86,10

86,10

86,10

86,10

86,66

Aug'24

85,52

85,52

85,52

85,52

86,04

Sep'24

84,97

84,97

84,97

84,97

85,45

Dầu thô WTI (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

91,55

91,98

89,87

90,28

91,20

Nov'23

89,30

89,38

88,86

88,92

89,66

Dec'23

88,07

88,12

87,62

87,69

88,34

Jan'24

86,78

86,89

86,40

86,46

87,06

Feb'24

85,65

85,70

85,20

85,20

85,83

Mar'24

84,63

84,63

84,16

84,19

84,74

Apr'24

83,53

83,54

83,25

83,25

83,80

May'24

82,94

83,96

82,70

83,00

83,70

Jun'24

82,14

82,17

81,73

81,73

82,29

Jul'24

81,52

82,47

81,52

81,61

82,22

Aug'24

80,63

80,63

80,63

80,63

80,98

Dầu đốt (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

3,3159

3,3196

3,3050

3,3066

3,3268

Nov'23

3,2367

3,2393

3,2238

3,2238

3,2456

Dec'23

3,1112

3,1120

3,1057

3,1069

3,1183

Jan'24

3,1135

3,1135

3,0363

3,0547

3,0926

Feb'24

3,0321

3,0632

2,9959

3,0116

3,0447

Mar'24

2,9375

2,9375

2,9375

2,9375

2,9537

Apr'24

2,8869

2,9249

2,8728

2,8846

2,9120

May'24

2,8406

2,8772

2,8301

2,8429

2,8677

Jun'24

2,8309

2,8461

2,7991

2,8132

2,8356

Jul'24

2,8000

2,8251

2,7821

2,7962

2,8157

Aug'24

2,7782

2,8109

2,7748

2,7854

2,8020

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

2,732

2,743

2,712

2,737

2,733

Nov'23

2,925

2,938

2,909

2,929

2,921

Dec'23

3,320

3,330

3,310

3,310

3,316

Jan'24

3,566

3,575

3,558

3,560

3,563

Feb'24

3,497

3,498

3,491

3,491

3,494

Mar'24

3,233

3,237

3,221

3,221

3,230

Apr'24

2,986

2,992

2,986

2,992

2,992

May'24

2,999

3,002

2,990

2,990

2,998

Jun'24

3,168

3,171

3,116

3,121

3,162

Jul'24

3,238

3,238

3,238

3,238

3,246

Aug'24

3,277

3,277

3,277

3,277

3,285

Xăng RBOB (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

2,6103

2,6150

2,6038

2,6038

2,6192

Nov'23

2,5591

2,5672

2,5557

2,5569

2,5707

Dec'23

2,4969

2,4972

2,4905

2,4905

2,5059

Jan'24

2,5083

2,5112

2,4649

2,4755

2,5012

Feb'24

2,4555

2,4555

2,4555

2,4555

2,4672

Mar'24

2,5025

2,5040

2,4609

2,4719

2,4971

Apr'24

2,6626

2,6908

2,6510

2,6598

2,6851

May'24

2,6600

2,6830

2,6422

2,6521

2,6789

Jun'24

2,6518

2,6542

2,6143

2,6249

2,6484

Jul'24

2,6103

2,6103

2,5795

2,5866

2,6075

Aug'24

2,5518

2,5602

2,5343

2,5416

2,5600

Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts