menu search
Đóng menu
Đóng

11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 599 tỷ USD

09:10 02/12/2021

Tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 59,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước, theo thông tin Tổng cục Hải quan đưa ra chiều 1/12/2021.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 29,9 tỷ USD, tăng 3,6% và nhập khẩu ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước.
Với kết quả ước tính trên, tính chung 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 599,11 tỷ USD, tăng mạnh 22,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó xuất khẩu ước đạt 299,67 tỷ USD, tăng 17,5% và nhập khẩu ước đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5%.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tháng 11 ước tính thặng dư 100 triệu USD, nâng mức thặng dư trong 11 tháng lên 225 triệu USD.
Theo Tổng cục Hải quan, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 11 ước đạt 41,1 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước; xuất khẩu ước 21,5 tỷ USD, tăng 4%; nhập khẩu là 19,6 tỷ USD, tăng 14,7%.
11 tháng đầu, khu vực FDI ước đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 415,13 tỷ USD, chiếm 69% kim ngạch cả nước và tăng 24,5 % so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI ước đạt 219 tỷ USD, tăng 20% và nhập khẩu ước 196,14 tỷ USD, tăng 29,9%.
Về thu ngân sách nhà nước, tháng 11, toàn Ngành thu được 33.696 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/11, đạt 349.889 tỷ đồng bằng 111,1% dự toán, bằng 105,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 23,77% so với cùng kỳ năm 2020. 

Nguồn:haiquanonline/Thái Bình