menu search
Đóng menu
Đóng

FAO: Dự báo ngày 6/6/2024 về cung - cầu lúa mì thế giới năm 2024/2025

16:58 11/06/2024

Theo dự báo mới nhất của FAO ngày 6/6/2024, sản lượng lúa mì năm 2024/2025 giảm nhẹ 0,1% so với năm 2023/2024.
Sản lượng giảm ở EU, Türkiye, Anh và Ukraine, được bù đắp bằng sản lượng tăng ở Australia, Canada, Ấn Độ và Mỹ.
Dự báo tiêu thụ lúa mì năm 2024/25 giảm 0,8%, do việc sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và các mục đích sử dụng khác giảm đi, chủ yếu tập trung ở Trung Quốc và Ấn Độ.
Thương mại lúa mì trong năm 2024/25 (tháng 7/tháng 6) dự báo sẽ giảm 1,2%, do nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc và EU giảm, cùng với xuất khẩu ừ Liên bang Nga, Ukraine và Türkiye giảm.
Dự trữ lúa mì kết thúc năm 2025 được dự đoán sẽ giảm 1,6% so với đầu năm, phần lớn là do sự sụt giảm đáng kể ở EU, cùng với mức giảm nhẹ ở Kazakhstan và Liên bang Nga.

Dự báo cung - cầu lúa mì thế giới năm 2024/2025

ĐVT: Triệu tấn

 

Ước tính năm 2023/2024

Dự báo năm 2024/2025

Sản lượng

787,7

786,7

Nguồn cung

1109,9

1098,5

Tiêu thụ

800,3

794,0

Xuất nhập khẩu

200,4

198,0

Dự trữ cuối kỳ

311,8

306,8

                                                                                                Nguồn: FAO

 

 

Nguồn:Vinanet/VITIC/FAO