menu search
Đóng menu
Đóng

Bốn tháng đầu năm 2022 nhập khẩu trên 1,55 triệu tấn lúa mì

10:42 21/05/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,55 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 572,33 triệu USD, giá trung bình 369,2 USD/tấn, giảm 3,8% về khối lượng, nhưng tăng mạnh 31,3% kim ngạch và tăng 36,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, riêng tháng 4/2022, lượng lúa mì nhập khẩu đạt 494.911 tấn, trị giá trên 188,88 triệu USD, giá trung bình 381,7 USD/tấn, tăng 2,9% về lượng, tăng 7,2% kim ngạch và tăng 4,2% về giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 thì tăng 19,8% về lượng, tăng mạnh 62,7% về kim ngạch và tăng 35,7% về giá.
Australia là thị trường chủ yếu cung cấp lúa mì cho Việt Nam, chiếm trên 61% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước. Trong tháng 4/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường này tiếp tục giảm mạnh 31,9% về khối lượng, giảm 27,7% về kim ngạch so với tháng 3/2022, nhưng giá tăng 6,2%, đạt 249.474 tấn, tương đương 98,16 triệu USD, giá 393,5 USD/tấn; so với tháng 4/2021 cũng giảm 28,3% về lượng, nhưng tăng nhẹ 1,1% về kim ngạch và giá tăng mạnh 40,9%. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu lúa mì từ Australia đạt 946.506 tấn, tương đương 352,74 triệu USD, giá 372,7 USD/tấn, giảm mạnh 20,8% về khối lượng nhưng tăng 7,6% kim ngạch và giá tăng mạnh 35,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ: Brazil 299.385 tấn, tương đương 103,29 triệu USD, giá 345 USD/tấn, tăng mạnh cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 32,1%, 90,9% và 44,5%; nhập khẩu từ Mỹ 104.391 tấn, tương đương 46,96 triệu USD, tăng mạnh 74,6% về khối lượng và tăng 169,5% kim ngạch; nhập khẩu từ Ấn Độ 72.601 tấn, tương đương 27,01 triệu USD; nhập khẩu từ Canada 4.357 tấn, tương đương 2,04 triệu USD.

Nhập khẩu lúa mì 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

Nguồn:Vinanet/VITIC