menu search
Đóng menu
Đóng

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc 7 tháng đầu năm 2022 tăng 4,9%

09:49 17/08/2022

Trong 7 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt gần 3,08 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 7/2022 tiếp tục giảm 20% so với tháng 6/2022 và giảm 3,5% so với tháng 7/2021, đạt 460,88 triệu USD.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 3,08 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 29,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 911,54 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 7/2022 đạt 161,95 triệu USD, giảm 19,3% so với tháng 6/2022 và giảm 17,8% so với tháng 7/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,6%, đạt gần 635,41 triệu USD, tăng mạnh 87% so với cùng kỳ; riêng tháng 7/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 61,29 triệu USD, giảm mạnh 54,9% so với tháng 6/2022 và giảm 22,2% so với tháng 7/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 7/2022 nhập khẩu tăng mạnh trở lại 41,8% so với tháng 6/2022 nhưng giảm nhẹ 2,3% so với tháng 7/2021, đạt 64,07 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 387,26 triệu USD, chiếm 12,6% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 7 tháng đầu năm 2022 tăng 9,3% so với 7 tháng đầu năm 2021, đạt 263,55 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 16,3%, đạt 223,04 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc 7 tháng đầu năm 2022 tăng 4,9%

 

Nguồn:Vinanet/VITIC