menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu dược phẩm 3 tháng đầu năm 2024 tăng 15,7%

15:10 02/05/2024

3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu dược phẩm đạt gần 935,27 triệu USD, tăng 15,7% so với 3 tháng đầu năm 2023.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm tháng 3/2024 đạt 337,29 triệu USD, tăng 31,2% so với tháng 2/2024 và tăng 14% so với tháng 3/2023. Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu dược phẩm đạt gần 935,27 triệu USD, tăng 15,7% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Các thị trường lớn cung cấp dược phẩm cho Việt Nam trong 3 tháng năm nay là Pháp, Mỹ, Đức, Ấn Độ; trong đó nhập khẩu nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Pháp, đạt 126,19 triệu USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là thị trường Mỹ đạt 125,24 triệu USD, tăng 50,8%, chiếm 13,4%; thị trường Ấn Độ đạt trên 89,85 triệu USD, tăng 53,5%, chiếm 9,6%.
Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Đức 3 tháng đầu năm 2024 đạt 73,51 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2023; Nhập khẩu từ thị trường Italia tăng 23,7%, đạt 61,63 triệu USD.
Nhìn chung, nhập khẩu dược phẩm từ phần lớn các thị trường 3 tháng đầu năm 2024 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Nhập khẩu dược phẩm 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu dược phẩm 3 tháng đầu năm 2024 tăng 15,7%

Nguồn:Vinanet/VITIC