menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu lúa mì từ Australia 10 tháng năm 2021 tăng trên 400%

16:09 17/11/2021

Nhập khẩu lúa mì trong 10 tháng năm 2021 đạt 4,1 triệu tấn, trị giá 1,89 tỷ USD, giá trung bình 289,8 USD/tấn.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu lúa mì của cả nước trong 10 tháng năm 2021 đạt 4,1 triệu tấn, trị giá 1,89 tỷ USD, giá trung bình 289,8 USD/tấn, tăng mạnh 62,9% về khối lượng, tăng 84% kim ngạch và tăng 12,9% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng tháng 10/2021 đạt 373.001 tấn, tương đương 113,59 triệu USD, giá trung bình 304,5 USD/tấn, giảm 40% về lượng, giảm 41% kim ngạch và giảm 1,5% về giá so với tháng 9/2021; và cũng giảm 17% về lượng, nhưng tăng 0,8% về kim ngạch và tăng mạnh 21,7% về giá so với tháng 10/2020.
Australia là thị trường chủ đạo cung cấp lúa mì cho Việt Nam, chiếm 70% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, với khối lượng 2,86 triệu tấn, tương đương 835,54 triệu USD, giá 292,3 USD/tấn, tăng rất mạnh 406,4% về khối lượng, tăng 430,9% kim ngạch và giá tăng 4,3%; Tuy nhiên, trong tháng 10/2021 lượng nhập khẩu sụt giảm mạnh 51% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2021, nhưng giá tăng 2,6%, đạt 153.576 tấn, tương đương 50,25 triệu USD, giá 327,2 USD/tấn; so với tháng 10/2020 thì tăng rất mạnh 692% về lượng, tăng 823% về kim ngạch và giá tăng 16,5%.
Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ: Mỹ 190.470 tấn, tương đương 60 triệu USD, giảm 64,8% về khối lượng, giảm 59% kim ngạch so với cùng kỳ; nhập khẩu từ Brazil 229.518 tấn, tương đương 55 triệu USD, giarm trên 5% cả về khối lượng và kim ngạch, Ukraine 140.445, tương đương 40,35 triệu USD, giảm 21,9% về khối lượng, giảm 3,4% kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì 10 tháng năm 2021             

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì từ Australia 10 tháng năm 2021 tăng trên 400%

 

Nguồn:Vinanet/VITIC