menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,54 tỷ USD

08:35 22/05/2023

4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt gần 1,54 tỷ USD, tăng 7,1% so với 4 tháng đầu năm 2022.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 4/2023 giảm 10,9% so với tháng 3/2023 và giảm 6% so với tháng 4/2022, đạt 369,94 triệu USD. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,54 tỷ USD, tăng 7,1% so với 4 tháng đầu năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 25,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 396,13 triệu USD, tăng 3,9% so với 4 tháng đầu năm 2022; trong đó riêng tháng 4/2023 đạt 37,92 triệu USD, giảm mạnh 48,3% so với tháng 3/2023 và giảm 67,6% so với tháng 4/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Ấn Độ chiếm tỷ trọng 18,3%, đạt trên 281,25 triệu USD, tăng mạnh 242,5% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 4/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 79,5 triệu USD, giảm 29% so với tháng 3/2023 và tăng mạnh 276,9% so với tháng 4/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 4/2023 nhập khẩu tăng mạnh 38% so với tháng 3/2023 và tăng 75,4% so với tháng 4/2022, đạt gần 62,75 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 28,4% so với 4 tháng đầu năm 2022; đạt 233,83 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 4 tháng đầu năm 2023 giảm 21% so với 4 tháng đầu năm 2022, đạt 98,74 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,54 tỷ USD
 

Nguồn:Vinanet/VITIC