menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2023

11:03 21/05/2023

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 327,42 triệu USD, giảm 12,5% so với 4 tháng đầu năm 2022.

Riêng tháng 4/2023 đạt 97,99 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng 3/2023 và giảm 4% so với tháng 4/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 4/2023 giảm 13% so với tháng 3/2023 và giảm 2,7% so với tháng 4/2022, đạt 43,98 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 4 tháng đầu năm 2023 đạt 143,67 triệu USD, giảm 15,5% so với 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 43,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 4 tháng đầu năm 2023 tăng 33,9% so với cùng kỳ, đạt 55,8 triệu USD, chiếm 17% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 4/2023 giảm 12,4% so với tháng 3/2023 nhưng tăng mạnh 48,2% so với tháng 4/2022, đạt 114,51 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 33,25 triệu USD, tăng mạnh 40,3% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 4/2023 tăng 38,8% so với tháng 3/2023 và tăng 28,8% so với tháng 4/2022, đạt 10,32 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 4 tháng đầu năm 2023 giảm 4,6% so với cùng kỳ, đạt 272,79 triệu USD, chiếm 83,3% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường FTA - CPTTP tăng 26,7% so với cùng kỳ, đạt 41,82 triệu USD, chiếm 112,8% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng 12,3% so với cùng kỳ, đạt 112,09 triệu USD, chiếm 34,2%. 

Xuất khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

                                                                                              ĐVT: USD
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2023

 

Nguồn:Vinanet/VITIC