menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2023

15:27 19/05/2023

4 tháng đầu năm 2023 cả nước nhập khẩu 736.791 tấn đậu tương, trị giá trên 501,59 triệu USD, giá trung bình 680,8 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 4/2023 đạt 238.144 tấn, tương đương 155,01 triệu USD, giá trung bình 650,9 USD/tấn, tăng 21% về lượng và tăng 16,3% kim ngạch so với tháng 3/2023, nhưng giá giảm 3,9%; so với tháng 4/2022 tăng 18,3% về lượng, tăng 6,4% về kim ngạch nhưng giảm 10% về giá.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2023 cả nước nhập khẩu 736.791 tấn đậu tương, trị giá trên 501,59 triệu USD, giá trung bình 680,8 USD/tấn, tăng 1,6% về lượng, tăng 4,6% kim ngạch và tăng 3% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Mỹ nhiều nhất, trong tháng 4/2023 giảm 50,9% về lượng và giảm 51,5% về kim ngạch so với tháng 3/2023, giá giảm 1,1%, đạt 58.473 tấn, tương đương 39,22 triệu USD, giá 670,7 USD/tấn; Tính chung, 4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này đạt 388.347 tấn, tương đương 269,65 triệu USD, chiếm trên 52,7% trong tổng lượng và chiếm 53,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, tăng mạnh 62,5% về lượng, tăng 78% về kim ngạch, giá tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước .
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Brazil - thị trường lớn thứ 2 trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 274.823 tấn, tương đương180,37 triệu USD, giá 656,3 USD/tấn, chiếm trên 37,3% trong tổng lượng và chiếm 36% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 38,2% về lượng, giảm 39,9% về kim ngạch và giá giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 4 tháng đầu năm 2023 đạt 38.697 tấn, tương đương 28,73 triệu USD, giá 742,3 USD/tấn, tăng 4,9% về lượng, tăng 16,4% về kim ngạch và giá tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 320 tấn, tương đương 251.300 USD, giá 785,3 USD/tấn, giảm 92% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng 7,5% về giá.

 

Nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

 

Thị trường nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2023

 

Nguồn:Vinanet/VITIC