menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu thủy sản năm 2021 trị giá gần 1,98 tỷ USD

16:45 24/01/2022

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt Nam trong năm 2021 đạt gần 1,98 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm 2020.

Riêng tháng 12/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 192,42 triệu USD, tăng 12,8% so với tháng 11/2021 và tăng 10,7% so với tháng 12/2020.
Việt Nam nhập khẩu thủy sản chủ yếu từ các thị trường Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 314,43 triệu USD, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 36,9% so với năm 2020, riêng tháng 12/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 26,95 triệu USD, tăng 21% so với tháng 11/2021 và tăng mạnh 98,3% so với tháng 12/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 12/2021 tăng 3,9% so với tháng 11/2021 nhưng giảm 3,3% so với tháng 12/2020, đạt 19,45 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm lên 222,98 triệu USD, chiếm 11,3%, tăng 14,4% so với năm 2020.
Tiếp đến thị trường các nước Đông Nam Á đạt 219,85 triệu USD trong năm 2021, chiếm 11%, tăng 6,9%; Trung Quốc đạt 180,08 triệu USD, chiếm 9,1%, tăng 17,4%; Nhật Bản đạt 158,43 triệu USD, chiếm 8%, giảm 3,8%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP đạt 652,46 triệu USD, chiếm 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, tăng 12,2% so với năm 2020; Nhập khẩu từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 290,09 triệu USD, chiếm 14,7%, giảm 3,3%; Nhập khẩu từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đạt 85,64 triệu USD, chiếm 4,3%, giảm 21,4%; Nhập khẩu từ thị trường EU đạt 33,93 triệu USD, chiếm 1,7%, giảm 5,4%.
Nhìn chung, trong năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường lớn đều tăng so với năm 2020.

Nhập khẩu thủy sản năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thủy sản năm 2021 trị giá gần 1,98 tỷ USD

Nguồn:Vinanet/VITIC