menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu thủy sản tháng 1/2024 tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước

08:45 25/02/2024

Tháng 1/2024 nhập khẩu thủy sản của cả nước đạt trên 246,03 triệu USD, tăng 30,5% về kim ngạch so với tháng 1/2023.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 nhập khẩu thủy sản đạt trên 246,03 triệu USD, tăng 10,9% về kim ngạch so với tháng 12/2023; và tăng 30,5% so với tháng 1/2023.
Indonesia đứng đầu về thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam, chiếm 17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, đạt 41,81 triệu USD, tăng 70,8% về kim ngạch so với tháng 12/2023 và tăng 78,8% so với tháng 1/2023.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 11,6% trong tổng kim ngạch, đạt 28,54 triệu USD, tăng 9,2% về kim ngạch so với tháng 12/2023 và tăng mạnh 89,4% so với tháng 1/2023.
Thị trường Ấn Độ đứng thứ 3 đạt 28,03 triệu USD, tăng 13,7% về kim ngạch so với tháng 12/2023 nhưng giảm 2,3% so với tháng 1/2023, chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP đạt 103,99 triệu USD, tăng 26,2% so với tháng 12/2023 và tăng 68% so với tháng 1/2023.
Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 23,24 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng 12/2023 nhưng tăng 30,3% so với tháng 1/2023.
Nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á đạt 49,73 triệu USD, tăng 57,9% so với tháng 12/2023 và tăng 64,5% so với tháng 1/2023.

Nhập khẩu thủy sản tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản tháng 1/2024 tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước
 

Nguồn:Vinanet/VITIC