menu search
Đóng menu
Đóng

Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 10/2022 giảm

09:21 25/11/2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 10/2022 giảm 4,1% về lượng và giảm 9,7% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt 601.791 tấn, trị giá 555,8 triệu USD.
 
Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 7.116.459 tấn, trị giá 7,3 tỷ USD, tăng 22,6% về lượng và tăng 123,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm 2022, chiếm gần 40% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.746.587 tấn, trị giá 2,9 tỷ USD, tăng 98,4% về lượng và tăng 260,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 10/2022 nhập khẩu giảm 1,4% về lượng và giảm 3,3% kim ngạch so với tháng 9/2022, đạt 191.272 tấn, trị giá 194,5 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, 10 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 14-15% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.102.668 tấn, trị giá 1,09 tỷ USD, tăng 4,2% về lượng và tăng 80,6% về kim ngạch; riêng tháng 10/2022 nhập khẩu đạt 152.412 tấn, trị giá 127,6 triệu USD, tăng 12,5% về lượng và tăng 6,05% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Thái Lan, 10 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 13-14% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 8,09% về lượng và tăng 103,1% về kim ngạch, đạt 957.732 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD; riêng tháng 10/2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 0,6% về lượng và giảm 1,5% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 10 tháng đầu năm 2022 chiếm 15,3% trong tổng lượng và 13,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 43,5% về lượng và giảm 4,6% về kim ngạch, đạt 1.093.044 tấn, trị giá 995,6 triệu USD; riêng tháng 10/2022 nhập khẩu đạt 136.952 tấn, trị giá 112,3 triệu USD, giảm 3,1% về lượng và giảm 14,1% về trị giá.
 Nhập khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/11/2022 của TCHQ)

Nguồn:VITIC