menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường xuất khẩu cao su tháng 1/2024

15:22 01/03/2024

Tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 210.327 tấn cao su, tương đương trên 296,71 triệu USD, tăng 55,9% về khối lượng, tăng 62,5% về kim ngạch so với tháng 1/2023.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 210.327 tấn cao su, tương đương 296,71 triệu USD, giá trung bình gần 1.410,7 USD/tấn, giảm 21,7% về lượng, giảm 20,7% về kim ngạch nhưng tăng 1,4% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng 55,9% về khối lượng, tăng 62,4% về kim ngạch và tăng 4,2% về giá.
Thị trường Trung Quốc đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 79,8% trong tổng lượng và chiếm 78,5% trong tổng kim ngạch cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 167.814 tấn, tương đương trên 232,97 triệu USD, giá trung bình 1.388 USD/tấn, giảm 24,3% về lượng, giảm 23,6% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 1% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 56,5% về lượng, tăng 64,2% về kim ngạch và tăng 4,9% về giá.
Tiếp sau đó là thị trường Ấn Độ chiếm 5,6% trong tổng lượng và chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch, đạt 11.836 tấn, tương đương 17,61 triệu USD, giá trung bình 1.488 USD/tấn, giảm 6% về lượng, giảm 4,4% về kim ngạch nhưng tăng 1,8% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 200,6% về lượng, tăng 225,3% về kim ngạch và tăng 8,2% về giá.
Thị trường Hàn Quốc đứng thứ 3 đạt 5.331 tấn, tương đương 8,23 triệu USD, giá 1.543 USD/tấn, tăng 12,6% về lượng, tăng 13,7% về kim ngạch và tăng 0,9% về giá so với tháng 12/2023; và cũng tăng mạnh 136,7% về lượng, tăng 138,5% kim ngạch và tăng 0,8% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 2,5% trong tổng lượng và chiếm 2,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường FTA RCEPP đạt 176.752 tấn, tương đương 247,09 triệu USD, tăng 58,4% về lượng, tăng 66,5% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cao su tháng 1/2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu cao su tháng 1/2024

Nguồn:Vinanet/VITIC