menu search
Đóng menu
Đóng

Thị trường xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng năm 2023

17:23 27/09/2023

8 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 188.059 tấn hạt tiêu, tương đương 615,5 triệu USD, giá trung bình 3.273 USD/tấn.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023 xuất khẩu hạt tiêu tăng 32% về khối lượng và tăng 32,4% về kim ngạch so với tháng 7/2023, đạt 20.137 tấn, tương đương 75,34 triệu USD, giá trung bình 3.741,4 USD/tấn, tăng 0,3%.
Tính chung trong 8 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 188.059 tấn hạt tiêu, tương đương 615,5 triệu USD, giá trung bình 3.273 USD/tấn, tăng 17% về lượng nhưng giảm 13,8% về kim ngạch và giảm 26,3% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 33.728 tấn, tương đương 135,23 triệu USD, chiếm 17,9% trong tổng lượng và chiếm 22% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 17,2% về lượng, giảm 32% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá giảm 18%, đạt 4.009,5 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 10.884 tấn, tương đương 38,93 triệu USD, giá 3.576,6 USD/tấn, tăng 5,6% về lượng, nhưng giảm 10,6% về kim ngạch, giá giảm 15,4%; chiếm 5,8% trong tổng lượng và chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường U.A.E giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2022, với mức giảm tương ứng 24%, 40,5% và 21,5%, đạt 9.027 tấn, tương đương 30,34 triệu USD, giá 3.361 USD/tấn, chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 8 tháng năm 2023 sụt giảm so với 8 tháng năm 2022.

Xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng  năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu hạt tiêu 8 tháng năm 2023

Nguồn:Vinanet/VITIC