menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng năm 2022 tăng 24,3%

09:41 03/10/2022

8 tháng năm 2022 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 26,28 tỷ USD.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tăng 6 tháng liên tiếp, tháng 8/2022 tiếp tục tăng 8,7% so với tháng 7/2022 và tăng mạnh 49,9% so với tháng 8/2021, đạt trên 4 tỷ USD, cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 26,28 tỷ USD, chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 16,01 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 60,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ luôn đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, đạt trên 12,88 tỷ USD, chiếm 49% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2021; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 2,96 tỷ USD, chiếm 11,3%, tăng 41,2%; tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 2,54 tỷ USD, chiếm 9,7%, tăng 22% và sang Hàn Quốc đạt trên 2,14 tỷ USD, chiếm 8,2%, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,3% trong tổng kim ngạch, đạt 1,4 tỷ USD, tăng mạnh 34,7%; thị trường Canada chiếm 3,5%, đạt 918,33 triệu USD, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường các nước FTA RCEP chiếm 27,5%, đạt 7,22 tỷ USD, tăng 19,5%; Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA CPTTP chiếm 15,9%, đạt 4,17 tỷ USD, tăng 29,6%.
Nhìn chung xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng đầu năm 2022 sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng năm 2022

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng năm 2022 tăng 24,3%

Nguồn:Vinanet/VITIC