menu search
Đóng menu
Đóng

Công ty của Áo tìm kiếm nhà sản xuất Thermoforming yogurt cup

08:55 04/07/2019

Vinanet - Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất Thermoforming yogurt cup với số lượng lớn (70 triệu cốc loại 1 lít và 340 triệu cốc thường hàng năm).
Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :
Thương vụ Việt Nam tại Áo
Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at
Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444.
Nguồn: Vietnamexport.com