menu search
Đóng menu
Đóng

Doanh nghiệp Rumani tìm kiếm nhà sản xuất và xuất khẩu cồn y tế

11:07 31/05/2023

Đối tác Rumani tìm nhà sản xuất và xuất khẩu cồn dùng cho y tế. Doanh nghiệp quan tâm đề nghị liên hệ và gửi tài liệu giới thiệu về Công ty tới Thương vụ Việt Nam tại Rumani, email: ro@moit.gov.vn.
 
Đối tác Rumani tìm nhà sản xuất và xuất khẩu cồn dùng cho y tế. Doanh nghiệp quan tâm đề nghị liên hệ và gửi tài liệu giới thiệu về Công ty tới Thương vụ Việt Nam tại Rumani, email: ro@moit.gov.vn. để Thương vụ chuyển cho phí bạn liên hệ trao đổi trực tiếp.
 
 
 

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Ru-ma-ni (kiêm nhiệm Xéc-bi-a, Môn-tê-nê-grô, An-ba-ni)