menu search
Đóng menu
Đóng

Bãi bỏ Thông tư về lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

08:43 25/04/2019

Vinanet - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2019/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ngày 09/04/2019.

Theo đó, bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Thông tư số 304/2016/TT-BTC ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là:
- Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (gồm cả xe máy điện), các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của các loại xe này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (gọi chung là xe máy);
- Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của các loại xe này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (gọi chung là ô tô).
Thông tư 19/2019/TT-BTC được ban hành ngày 09/04/2019 và có hiệu lực kể từ khi Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính Phủ về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành, 10/04/2019.
Xem chi tiết Thông tư 19/2019/TT-BTC tại đây.