menu search
Đóng menu
Đóng

Quyết định điều tra chống bán phá giá với cáp thép dự ứng lực NK từ Malaysia, Thái Lan, Trung quốc

09:25 13/07/2023

Ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
 
Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực được phân loại theo các mã HS: 7312.10.91 và 7312.10.99 từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan, và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Mã số vụ việc: AD17).
Vụ việc được khởi xướng điều tra dựa trên Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp CBPG được nộp ngày 09 tháng 8 năm 2022 bởi đại diện của ngành sản xuất trong nước.
Ngành sản xuất trong nước đã cáo buộc các sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam và hành vi bán phá giá này là nguyên nhân chính ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất sản phẩm cáp thép dự ứng lực của Việt Nam.
Các bước tiếp theo:
Sau khi có quyết định điều tra, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra tới các bên liên quan để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá các nội dung cáo buộc gồm: (i) hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của các nước bị điều tra; (ii) xác định việc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước; và (iii) mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.
Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.
Theo quy định của Luật quản lý Ngoại thương, trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời. Do đó, Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật
Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc với Cơ quan điều tra theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại và gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây theo các phương thức sau: (i) công văn chính thức hoặc (ii) thư điện tử.
Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 29 tháng 9 năm 2023.
Thông tin liên hệ:
Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84.24.73037898 (số máy lẻ 112)
Cán bộ đầu mối
Anh Phan Chí Hiếu – Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Email: hieupc@moit.gov.vn
Chị Vũ Thị Hà Phương – Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ: Email: phuongvth@moit.gov.vn

Quyết định 1704/QĐ-BCT tải tại đây.

 

Nguồn:Cục Phòng vệ thương mại