menu search
Đóng menu
Đóng

Giá kim loại thế giới chi tiết hôm nay 28/9/2023

09:54 28/09/2023

Giá chi tiết các kỳ hạn của mặt hàng vàng, bạc, đồng, bạch kim, palađi thế giới kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9/2023.

Mặt hàng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Vàng New York

(USD/ounce)

1,891,10

+0,20

+0,01%

Tháng 12/2023

Bạc New York

(USD/ounce)

1,874,55

-0,57

-0,03%

Tháng 12/2023

Đồng New York

(UScent/lb)

22,73

+0,00

+0,00%

Tháng 12/2023

Bạch kim

(USD/ounce)

363,95

+0,30

+0,08%

N/A

Palađi

(USD/ounce)

891,69

-0,47

-0,05%

N/A

Bảng giá kim loại chi tiết các kỳ hạn:

Đồng (USD/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

3,6200

3,6270

3,6195

3,6270

3,6250

Oct'23

3,6255

3,6300

3,6255

3,6285

3,6185

Nov'23

3,6320

3,6430

3,6230

3,6295

3,6355

Dec'23

3,6465

3,6515

3,6390

3,6390

3,6365

Jan'24

3,6565

3,6565

3,6565

3,6565

3,6485

Feb'24

3,6670

3,6670

3,6670

3,6670

3,6585

Mar'24

3,6720

3,6780

3,6665

3,6665

3,6640

Apr'24

3,6830

3,6830

3,6830

3,6830

3,6745

May'24

3,6940

3,6995

3,6715

3,6815

3,6965

Jun'24

3,7070

3,7070

3,7070

3,7070

3,6915

Jul'24

3,7065

3,7065

3,7065

3,7065

3,6975

Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

1871,6

1871,6

1871,6

1871,6

1900,4

Oct'23

1875,5

1877,0

1872,5

1872,5

1872,3

Nov'23

1885,4

1885,7

1881,5

1882,1

1881,7

Dec'23

1893,3

1895,3

1890,5

1891,0

1890,9

Feb'24

1913,6

1914,8

1910,3

1910,6

1910,4

Apr'24

1929,1

1929,1

1929,1

1929,1

1958,4

Jun'24

1949,1

1949,1

1949,0

1949,0

1948,9

Aug'24

1970,1

1970,1

1970,1

1970,1

1967,7

Oct'24

1986,0

1986,0

1986,0

1986,0

2015,4

Dec'24

2007,7

2007,7

2007,7

2007,7

2004,5

Feb'25

2049,0

2049,0

2022,6

2022,6

2052,3

Palađi (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

1215,00

1215,00

1215,00

1215,00

1217,00

Oct'23

1220,20

1220,20

1220,20

1220,20

1222,20

Nov'23

1230,20

1230,20

1230,20

1230,20

1232,20

Dec'23

1224,50

1228,50

1222,00

1222,00

1223,70

Mar'24

1242,00

1252,50

1224,50

1232,30

1234,10

Jun'24

1243,80

1243,80

1243,80

1243,80

1245,70

Sep'24

1254,90

1254,90

1254,90

1254,90

1256,80

Dec'24

1267,10

1267,10

1267,10

1267,10

1269,00

Mar'25

1279,00

1279,00

1279,00

1279,00

1280,90

Jun'25

1293,90

1293,90

1293,90

1293,90

1295,80

Sep'25

1304,80

1304,80

1304,80

1304,80

1306,70

Bạch kim (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

886,8

886,8

886,8

886,8

906,5

Oct'23

888,6

891,2

887,4

887,4

886,5

Nov'23

891,2

891,2

891,2

891,2

891,0

Dec'23

895,5

895,5

895,5

895,5

-

Jan'24

897,3

899,3

895,0

895,3

896,3

Apr'24

905,5

907,7

904,5

904,5

904,7

Jul'24

924,9

924,9

912,0

912,2

928,2

Oct'24

918,6

918,6

918,6

918,6

934,4

Jan'25

927,0

927,0

927,0

927,0

962,6

Apr'25

932,8

932,8

932,8

932,8

968,4

Jul'25

938,0

938,0

938,0

938,0

973,6

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Sep'23

22,477

22,477

22,477

22,477

22,950

Oct'23

22,550

22,550

22,480

22,480

22,491

Nov'23

22,680

22,690

22,585

22,585

22,609

Dec'23

22,800

22,825

22,695

22,715

22,724

Jan'24

22,900

22,900

22,900

22,900

22,844

Mar'24

23,110

23,155

23,025

23,040

23,059

May'24

23,620

23,645

23,260

23,299

23,784

Jul'24

23,605

23,605

23,535

23,545

24,030

Sep'24

23,920

23,920

23,790

23,790

24,275

Dec'24

24,230

24,340

24,098

24,098

24,583

Jan'25

24,206

24,206

24,206

24,206

24,691

Nguồn:Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts