menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo niên vụ 2024/2025 sản lượng ngô thế giới giảm, đậu tương tăng

15:20 24/06/2024

Theo dự báo mới nhất của USDA, sản lượng ngô và đậu tương thế giới hầu như không thay đổi so với báo cáo trước đó.

Ngô
Sản lượng ngô thế giới niên vụ 2024/25 dự kiến đạt khoảng 1220,5 triệu tấn, giảm 0,6% so với niên vụ 2023/24, và giảm so với ước tính gần đây nhất là 1228,1 triệu tấn.
Sản lượng ngô tại Mỹ ước tính đạt 377,5 triệu tấn, giảm 3,1% so với năm trước (389,7 triệu tấn), trong khi sản lượng ngô của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 1,1%, lên 292 triệu tấn. Châu Âu dự kiến sẽ tăng 6,2% đạt 64,8 triệu tấn. Sản lượng ngô của Ukraine dự kiến đạt 27,7 triệu tấn, giảm 10,6% so với niên vụ trước (31 triệu tấn).
Sản lượng ngô tại Brazil dự kiến đạt 127 triệu tấn, tăng 4,1% so với niên vụ 2023/2024 (122 triệu tấn), trong khi sản lượng ngô tại Achentina ước tính đạt 51 triệu tấn, giảm 3,8% so với niên vụ trước.
Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ giảm 3,7%, từ 199,1 triệu tấn xuống 191,7 triệu tấn trong mùa vụ mới này. Mỹ sẽ dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với 55,9 triệu tấn, tăng 2,3% so với niên vụ trước, tiếp theo là Brazil, Achentina và Ukraine với 49 triệu tấn, 36 triệu tấn và 24,5 triệu tấn, tổng lượng sẽ giảm lần lượt là 2%, 5,3% và 5,8%.
Nhu cầu ngô của Trung Quốc dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 23 triệu tấn cho niên vụ mới này, trong khi Liên minh châu Âu sẽ nhập khẩu 18 triệu tấn, giảm 14,3% so với niên vụ 2023/24 (21 triệu tấn).
Dự trữ cuối kỳ sẽ giảm 0,5% trên toàn cầu, xuống còn 310,8 triệu tấn. Dữ trữ tại Mỹ sẽ tăng 4%, trong khi ở Brazil và Ukraine sẽ giảm lần lượt 26% và 49,1%.
Đậu tương
Sản lượng đậu tương thế giới trong niên vụ 2024/25 dự kiến tăng 6,7% so với vụ trước, từ 395,9 lên 422,3 triệu tấn. Ước tính sản lượng tại Brazil tăng 10,5%, sẽ đạt 169 triệu tấn, trong khi Achentina dự kiến sẽ tăng 2% đạt 51 triệu tấn. Sản lượng Paraguay dự kiến sẽ tăng 1,9% so với niên vụ 2023/24 (10,5 triệu tấn), đạt 10,7 triệu tấn. Sản lượng của Mỹ dự kiến đạt 121,1 triệu tấn, tăng 6,9% so với vụ mùa trước với 113,3 triệu tấn.
Brazil dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với ước tính 105 triệu tấn, tăng 2,9% so với niên vụ 2023/24 (102 triệu tấn), trong khi Mỹ dự kiến sẽ xuất khẩu 49,7 triệu tấn, tăng 7,4% so với vụ mùa trước (46,3 triệu tấn).
Achentina dự kiến sẽ xuất khẩu 5,5 triệu tấn, tăng 19,6% so với niên vụ trước (4,6 triệu tấn).
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 109 triệu tấn, tăng 3,8% so với niên vụ trước (105 triệu tấn).
Dự trữ hạt có dầu toàn cầu cuối kỳ dự kiến sẽ tăng 15,1%, đạt 127,9 triệu tấn, được hỗ trợ bởi sự gia tăng dự trữ ở Achentina, Mỹ và Brazil.

Nguồn:Vinanet/VITIC/pi333