menu search
Đóng menu
Đóng

USDA: Dự báo sản lượng ngô và đậu tương thế giới niên vụ 2022/2023 giảm

15:42 30/01/2023

Theo dự báo mới nhất do USDA, sản lượng ngô thế giới niên vụ 2022/2023 giảm do các vụ mùa ở Mỹ, Achentina và Brazil tiếp tục sụt giảm. Sản lượng đậu tương ở Achentina dự kiến sẽ giảm 4 triệu tấn do hạn hán ảnh hưởng đến năng suất gieo trồng.

Source: USDA - WASDE January 2023.

Ngô
Sản lượng ngô thế giới niên vụ 2022/2023 dự kiến đạt 1155,9 triệu tấn, giảm 4,9% so với niên vụ 2021/22 (đạt 1214,9 triệu tấn).
Sản lượng của Mỹ dự kiến đạt khoảng 348,8 triệu tấn, giảm 8,9% so với vụ trước (đạt 382,9 triệu tấn), trong khi Trung Quốc sẽ tăng sản lượng thu hoạch thêm 1,7%, đạt 277,2 triệu tấn. Liên minh Châu Âu sẽ giảm 23,6%, đạt 54,2 triệu tấn, trong khi Ukraine đạt 27 triệu tấn, sẽ giảm 35,9%.
Sản lượng ngô ở Nam Mỹ được dự báo giảm mạnh so với dự báo trong tháng 12/2022. Trên thực tế, sản lượng ngô ở Brazil hiện được dự đoán sẽ tăng 7,8%, đạt 125 triệu tấn và Achentina tăng 5,1%, đạt 52 triệu tấn.
Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ giảm 12,7%, từ 204 triệu tấn trong niên vụ 2021/22 xuống 178,2 triệu tấn trong niên vụ mới. Nguyên nhân, do xuất khẩu giảm từ Liên minh Châu Âu (giảm 63,3%), Ukraine (giảm 24%) và Hoa Kỳ (giảm 22%), cũng như dự báo giảm đối với xuất khẩu từ Brazil và Achentina.
Nguồn cung xuất khẩu của Nam Mỹ giảm mạnh so với dự báo hồi tháng 12, Brazil chỉ tăng 1,1%, đạt 47 triệu tấn, trong khi xuất khẩu của Achentina sẽ tăng 7% với 38 triệu tấn.
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 18 triệu tấn ngô, giảm 17,7% so với niên vụ trước (21,9 triệu tấn). Liên minh châu Âu và Malaysia sẽ tăng nhập khẩu lần lượt là 8,7% và 3,3%.
Dự trữ cuối vụ dự kiến sẽ giảm 3,1% xuống còn 296,4 triệu tấn. Đối với Ấn Độ, Liên minh Châu Âu, Canada, Hoa Kỳ và Trung Quốc, dự trữ sẽ giảm tương ứng 32,7%, 26,2%, 20,4%, 9,8% và 0,9%, trong khi đối với Brazil, Ai Cập, Iran và Ukraine, dự trữ sẽ tăng tướng ứng 83,5%, 15,1%, 13,7% và 5,9%.
Đậu tương
Sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2022/23 được dự báo sẽ tăng 8,4% so với niên vụ trước, từ 358,1 triệu tấn lên 388 triệu tấn.
Dự báo sản lượng đậu tương ở khu vực Nam Mỹ: Brazil tăng 18,1%, đạt 153 triệu tấn, trong khi Achentina dự kiến chỉ tăng 3,6%, đạt 45,5 triệu tấn, giảm so với mức dự báo 49,5 triệu tấn trong tháng 12/2022.
Paraguay sẽ tăng sản lượng đậu tương thêm 138,1% so với niên vụ 2021/22 (từ mức 4,2 triệu tấn), đạt sản lượng 10 triệu tấn, trở lại mức bình thường bằng niên vụ 2020/21
Trong báo cáo mới này, vụ mùa đậu tương của Hoa Kỳ được dự đoán đạt 116,4 triệu tấn, giảm 4,2% so với niên vụ 2021/22, khi đó đạt 121,5 triệu tấn.
Brazil dẫn đầu về xuất khẩu đậu tương với 91 triệu tấn, tăng 15% so với niên vụ trước (khi đó đạt79,1 triệu tấn), trong khi Hoa Kỳ đạt sản lượng xuất khẩu 54,2 triệu tấn, giảm 7,8% so với niên vụ trước (khi đó đạt 58,7 triệu tấn).
Xuất khẩu đậu tương của Achentina được dự đoán là giảm 2 triệu tấn so với báo cáo hồi tháng 12 với 5,7 triệu tấn, có nghĩa là tăng 99,2% so với niên vụ 2021/22 (2,9 triệu tấn).
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu ít đậu tương hơn so với báo cáo trước đó (98 triệu tấn), đạt 96 triệu tấn và tăng 4,8% so với niên vụ 2021/22 (91,6 triệu tấn).
Dự trữ đậu tương cuối vụ dự kiến sẽ tăng 5,4% trên toàn cầu, đạt 103,5 triệu tấn. Tuy nhiên, đối với Hoa Kỳ, Iran, Achentina và Trung Quốc, dự trữ dự kiến sẽ giảm tương ứng 23,4%, 11,4%, 1,9% và 0,2% , trong khi đối với Paraguay, Canada, Brazil và Liên minh Châu Âu, dự trữ dự kiến sẽ tăng 160,1%, 52,1%, 24,8% và 8,7%. 

Nguồn:Vinanet/VITIC/pi333