menu search
Đóng menu
Đóng

Doanh nghiệp Algeria cần nhập khẩu gạo đen

14:27 22/04/2022

Công ty Algeria cần nhập khẩu một công-ten-nơ 23.000 tấn gạo đen.
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ VN tại Algeria theo địa chỉ email: dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết. Thời gian gửi thông tin (catalogue giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm) tới Thương vụ trước ngày 23/4/2022.
Nguồn: Thương Vụ Việt Nam tại Algeria