menu search
Đóng menu
Đóng

Dự báo dự trữ lúa mì mềm của EU tăng do nhập khẩu nhiều

11:18 06/02/2022

Vào cuối tháng 1/2022, Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh dự báo tăng dự trữ lúa mì mềm của Liên minh châu Âu do nhập khẩu tăng mạnh.

Ủy ban dự báo dự trữ lúa mì mềm đạt 13,3 triệu tấn vào cuối niên vụ 2021 - 2022, mức cao nhất trong 4 năm và tăng so với dự báo trong tháng 12/2021 là 12,9 triệu tấn.
Ủy ban đã sửa đổi dự báo nhập khẩu lúa mì mềm của EU tăng 500.000 tấn, lên tổng số 2 triệu tấn.
Dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2021 - 2022 không thay đổi ở mức 130,6 triệu và xuất khẩu lúa mì đạt 32 triệu tấn. Dự trữ lúa mạch được dự báo giảm từ 4,5 triệu xuống 4,15 triệu tấn chủ yếu do nhập khẩu giảm 300.000 tấn. Dự trữ ngô giảm đáng kể từ 18,9 triệu tấn xuống 17,3 triệu tấn chủ yếu do xuất khẩu tăng từ 3,7 triệu tấn lên 5 triệu.

Nguồn:Vinanet/VITIC/world-grain.com