menu search
Đóng menu
Đóng

Xuất khẩu trứng của Brazil 8 tháng năm 2022 tăng

17:03 28/09/2022

Theo khảo sát của Hiệp hội Thịt Brazil (ABPA) cho thấy doanh thu từ xuất khẩu trứng của Brazil (gồm tất cả các sản phẩm tươi và chế biến) trong tháng 8/2022 đạt tổng cộng 1,499 triệu USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021, với 1,243 triệu USD.

Về khối lượng, doanh số xuất khẩu trứng của Brazil ra thị trường nước ngoài trong tháng 8/2022 đạt 446 tấn, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2021, với 568 tấn.
Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu trứng của Brazil đạt 16,270 triệu USD, tăng 61,7% so với cùng kỳ năm 2021, với 10,060 triệu USD. Xét về khối lượng, tăng 13,5%, đạt 7,583 triệu tấn, so với 6,678 triệu tấn của cùng kỳ năm 2021.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tiếp tục là thị trường xuất khẩu trứng chủ yếu của Brazil, đạt 4,332 triệu tấn trong 8 tháng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021, với 4,231 triệu tấn. Ở vị trí thứ hai là Nhật Bản với 728 tấn, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2021, với 517 tấn. 

Nguồn:Vinanet/VITIC/euromeatnews